News feed:Ανανεώσιμες πηγές - ηλιακή ενέργεια

Loading...

Τα βασικά χαρακτηριστικά μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική

Το βασικό στοιχείο μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική είναι το φωτοκύτταρο(cell)
Τα ηλιακά φωτοκύτταρα δεν χρησιμοποιούν χημικές αντιδράσεις για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.
Αυτές μετατρέπουν το ηλιακό φως σε ενέργεια ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν αποθηκεύουν την ενέργεια.
Η τάση των κυττάρων είναι ανάλογος προς την ποσότητα ηλιακής δέσμης που πίπτει επί του κυττάρου,
αλλά είναι γενικά μικρότερη από 0,5 Volts.
Η ηλιακή ενέργεια που φθάνει στην επιφάνεια της γης είναι περίπου 1 κιλοβάτ ανά τετραγωνικό μέτρο.
Τα φωτόνια που ενεργοποιούνται θα πρέπει να έχουν ενέργεια > 1,08eV(threshold)
Στην πράξη, το τυπικό φωτοβολταϊκό κύτταρο έχει ένα συνολικό πάχος μεταξύ 0,25 και 0,35 mm
και είναι κατασκευασμένο από μονο- ή πολυ-κρυσταλλικό πυρίτιο.

Απαραίτητα εξαρτήματα

Ενα ολοκληρωμένο οικιακό σύστημα ηλιακής ενέργειας πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία Διάταξη φωτοβολταικών στοιχείων : πηγή : wikipedia

Καμπύλη ρεύματος - τάσης:Μια τυπική καμπύλη ρεύματος-τάσης για φωτοβολταϊκές μονάδες δείχνει πώς ο κάθε παράγοντας
σχετίζεται με τον άλλο σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο θερμοκρασίας και ηλιοφάνειας.
Η ισχύς(ampere) του συλλέκτη ως προς την τάση(voltage) φαίνεται επίσης σ'αυτό το γράφημα.
Voc=τάση ανοικτού κυκλώματος
Vmp=τάση μέγιστης ισχύος
Pmp=μέγιστη ισχύς
Ιmp=ρεύμα μέγιστης ισχύος
Isc=ρεύμα βραχυκύκλωσης(το φωτοβολταικό είναι απευθείας συνδεδεμένο στη μπαταρία)

Ηλιοφάνεια(irradiance):Μια φωτοβολταϊκή μονάδα μεταβάλλεται ανάλογα με την ακτινοβολία ή την ένταση του ηλιακού φωτός.
Όπως δείχνει το γράφημα,το ρεύμα(ampere) αλλάζει δραματικά καθώς ακτινοβολία μεταβάλλεται,
αλλά η τάση παραμένει σχετικά σταθερή.

Ηλιακή απόδοση σε οχήματα


φορητοί μετατροπείς ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική

Ηλιακοί φορητοί φορτιστές μπαταριών 12V


Η ηλιακή απόδοση μετατροπής των φωτοβολταικών κυττάρων έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια να κυμαίνεται μεταξύ 20% και 30%,
αλλά εξακολουθούν να παράγουν μόνο 150 W / m2 σε έντονο ηλιακό φως.
Ενα μέγιστο μέγεθος ενός φωτοβολταικού εν σειρά για ένα τυπικό αυτοκίνητο είναι 3 μ2.
Στην καλύτερη περίπτωση, σε έντονο ηλιακό φως, αυτό θα δημιουργήσει μόνο 0,5 kW (λιγότερο από 1 hp) ισχύος
που δεν είναι αρκετή για να οδηγήσει ένα όχημα όσο ελαφρύ και να είναι,
ή ακόμα και να φορτίσει αρκετά μια μπαταρία.
Λαμβανομένων υπόψη των ωρών, όταν υπάρχει συννεφιά και επειδή το φωτοβολταικό κύτταρο
θα είναι συχνά θωρακισμένο ή θα κλίνει με γωνία προς τον ήλιο, η μέση ισχύς που θα παράγεται από τη διάταξη
θα ήταν μικρότερη από 30 W / m2, ακόμη και σε ένα ηλιόλουστο κλίμα.
Αυτό καθιστά την ηλιακή ενέργεια ακόμα ανέφικτη για οχήματα.

Ηλιακές μεμβράνες


Οι ηλιακές φωτοβολταικές (Solar PV) μεμβράνες είναι διαθέσιμες σε μορφή υψηλής απόδοσης μονόφυλλων στεγανοποίησης
που συνδέεται με ευέλικτο και ελαφρύ καλώδιο σε ένα φωτοβολταϊκό πάνελ.
Προσφέρουν αξιόπιστη προστασία σε ένα κτίριο από τις καιρικές συνθήκες και ταυτόχρονα
επιτρέπουν την άμεση μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια.

Ενα παράδειγμα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο σε οικισμό

Για να καλυφθούν 5000 σπίτια με κατανάλωση 1kwh
χρειάζονται 10 στρέμματα φωτοβολταικών
με δεδομένη ηλιοφάνεια 0.6 και απόδοση 0.1
με την υπόθεση ότι οι ώρες ακτινοβολίας θα είναι ίσες με τις ώρες κατανάλωσης.
Αν οι ώρες κατανάλωσης είναι μεγαλύτερες από τις ώρες συλλογής, πολλαπλασιάζουμε τα στρέμματα με κάποιο συντελεστή.

Ενα 2ο παράδειγμα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε κατοικίααπό τον ήλιο

Δεδομένου ότι κάθε ένα φωτο-στοιχείο αποδίδει 0,45V και 0,1A δηλαδή 45milliWatt

Εστω ότι για ένα σπίτι χρειαζόμαστε 600 watt κατά μέσο όρο
Τότε για 24 ώρες θα χρειαστούμε 14400wh/ημέρα(δείτε ενδεικτική προσφορά)
Για κάθε ένα φωτο-στοιχείο με επιφάνεια 6 τ.εκατοστά περίπου σε 5 ώρες ηλιοφάνεια την ημέρα
θα συλλέξουμε έστω 300 milliWatt.
Ανάγοντας τα τ.εκατοστά σε μέτρα έχουμε 3Kw/6μ., δηλαδή θα χρειαστούμε συνολική επιφάνεια (14,4/3)*6=28τ.μ

Παραδείγματα εγκαταστάσεων με τιμέςΥπολογισμός επιφάνειας-ενέργειας φωτοβολταικού συστήματος


Υπολογισμός ενέργειας-τιμής φωτοβολταικού συστήματος ανά περιοχή
Πηγές συλλογής υλικού :